PRZYDATNE MATERIAŁY

Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce
pobierz

Kodeks dobrych obyczajów w publikacjach naukowych
pobierz

Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny
pobierz