RADA REDAKCYJNA / EDITORIAL ADVISORY BOARD

 

prof. dr hab. Jewgienij Babosow, Narodowa Akademia Nauk Białorusi

prof. Joseph Carroll, University of Missouri-St Louis (Stany Zjednoczone)

prof. dr Helena Cronin, London School of Economics (Wielka Brytania)

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie – zastępca przewodniczącego Rady

prof. zw. dr hab. Marian Golka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie – przewodniczący Rady

prof.ssa dr Paola Helzel, Università della Calabria (Włochy)

prof. zw. dr hab. Dzierżymir Jankowski, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium w Gnieźnie

prof. zw. dr hab. Artur Katolo, Pontificia Facoltà Teologica – ISSR (Rende /Włochy)

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Krok, Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. Irena Kurlak, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie

dr Jerzy Luty, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

prof. nadzw. dr hab. Marian Marcinkowski, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

prof. nadzw. dr hab. Inetta Nowosad, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

prof. dr hab. Wanda Rusiecka, Narodowa Akademia Nauk Białorusi

prof. zw. dr hab. Aleksander Zandecki, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (Koszyce/Republika Słowacka)