ZASADY PUBLIKOWANIA

  1. Redakcja „Dialogów o Kulturze i Edukacji” przyjmuje do publikacji wyłącznie teksty oryginalne, które nie zostały wcześniej nigdzie opublikowane w języku polskim lub innym ani nie zostały złożone do druku w żadnym innym czasopiśmie.
  2. Od Autora wymaga się zapoznania się z procedurą zabezpieczającą przed zjawiskami „ghostwriting” i „guest authorship”.
  3. Warunkiem przyjęcia tekstu do publikacji jest złożenie przez Autora stosownego oświadczenia (wypełnione oświadczenie należy przesłać na adres: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ul. Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno).
  4. Tekst artykułu należy dostarczyć w wersji elektronicznej (jako załącznik) na adres: wydawnictwo@wsh-leszno.pl lub przesłać w formie wydruku z dołączoną na płycie CD wersją elektroniczną na adres: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ul. Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno
  5. Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z ustalonymi przez redakcję periodyku wymaganiami redakcyjnymi.